رونمایی از دسته گلی که احمدی نژاد در سنگال به آب داده است

گزارش تحقیق و تفحص از شرکت های خودروسازی نشان می دهد که بخشی از سرمایه ی این شرکت ها توسط محمود احمدی نژاد در سفر به سنگال، برای ساخت کارخانه ای هزینه شده است که امکان تامین برق آن توسط دولت سنگال وجود نداشته است

دربخشی از این گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت های خودروسازی آمده است:

هزینه‌های سرمایه گذاری‌های خارجی بدون توجه به مطالعات بازار در کشورهایی نظیر سنگال، موجب خروج منابع از بنگاه اقتصادی گردیده است.

مثلاً در سنگال ۹۰ میلیون دلار تحت شرایطی سرمایه گذاری شده است که این کشور امکان تأمین برق برای فعالیت این کارخانه را نداشته است و اکنون نیز هیچ امکانی برای فروش و واگذاری این کارخانه وجود ندارد.

ماجرای عقد قرارداد کارخانه خودروسازی در سنگال طبق آنچه در سایت دولت آمده است، به سخنان احمدی نژاد در سفر به سنگال بر می گردد، که خطاب به رسانه ها گفته بود: ایران یک کارخانه خودروسازی مدرن در سنگال تاسیس می کند.