رونمایی از شهر مرگ؛ وضعیت اسفناک بهداشت کودکان در کوت عبدالله

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_ کاکوت عبدالله مرکز شهرستان کارون شهر جدیدی است که در زمستان ۱۳۹۱ از ادغام مناطق کوت عبدالله، استیشن، خزامی، درویشیه، شریعتی‌یک، کوت نواصر، کوی منتظری، گندمکار و هادی‌آباد ایجاد گردیده‌است.


با تصویب هیئت دولت تبدیل به شهر مستقل شد و مرکز شهرستان کارون قرار گرفت.


این منطقه از لحاظ امکانات شهری و بهداشتی دارای شرایط بدی است و از سطح آب رسانی خیلی کمی برخوردار است.