رونمایی از مثلث امنیتی – سیاسی دولت رئیسی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

از قرار معلوم تیم سیاسی کابینه ابراهیم رئیسی تکمیل شد و او درباره متصدیان سه ضلعی سیاسی و امنیتی دولت خود به جمع بندی رسیده است.

بر اساس اطلاع در راس ضلع امنیتی دولت آینده که دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی است قرار است علی شمخانی به کار خود ادامه دهد.

وزارت کشور که نماد حوزه سیاست و امنیت به صورت توامان است به احمد وحیدی سپرده خواهد شد.

سکان سیاست خارجی در وزارت خارجه را نیز حسین امیر عبداللهیان در دست می گیرد.