رویاروی ادامه‌دار مقامات امنیتی با کارگران؛ تأیید حکم ۳ سال زندان برای مازیار سیدنژاد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_مازیار سیدنژاد از فعالان کارگری که در جریان دستگیری‌های مربوط به اعتراضات کارگران هفت تپه بازداشت شده بود، پیشتر توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم توسط شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر اهواز عیناً تأیید شد.

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، صدور حکم و زندانی کردن فعالین کارگری اعلام دشمنی آشکار نهادهای امنیتی و قضایی با کارگران، فعالین کارگری و هرگونه مطالبه‌گری صنفی و اجتماعی است.

ما برخوردهای امنیتی و قضایی علیه کارگران و فعالین جنبش کارگری را محکوم میکنیم و خواهان لغو حکم صادره علیه مازیار سیدنژاد و دیگر کارگران هستیم.