رپورتاژ ویژه صداوسیما برای رستم قاسمی

شنیده ها

در حالیکه رستم قاسمی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری خواهد بود، صداوسیما از وی جهت حضور در یک برنامه ویژه دعوت کرده است.

موضوع قابل توجه این است که وزیر سابق نفت در یک برنامه تلویزیونی در شبکه پنج حضور پیدا میکند اما این برنامه بصورت ویژه قبل از پخش سریال پرمخاطب پایتخت از شبکه یک تبلیغ شد.

با توجه به اینکه رستم قاسمی، یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری خواهد بود و مدت کمی تا ثبت انتخابات ریاست جمهوری مانده، این دست اقدامات تلویزیون شائبه تبلیغات را به همراه دارد.

پیشتر شبکه خبر هم رستم قاسمی را از کاندیداهای احتمالی معرفی کرده بود.

✍️ دیدگاه شما 🙏