رکورد استخدام مشاور توسط مدیر همراه اول شکسته شد!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

بررسی ها نشان می دهد مهدی اخوان مدیر عامل همراه اول تعداد بالایی مشاور با حقوق نجومی و بدون حضور در این مجموعه استخدام کرده است.

اخوان با صدور ۴۰حکم مشاور با کف حقوق ۱۷میلیون تومان در ماه سعی کرده افراد پرنفوذ را به نوعی مدیون خود کند.

از جمله افرادی که حکم مشاور برای وی صادر شده خوراکیان معاون حقوقی و پارلمانی مرکز ملی فضای مجازی بوده که در مجموعه همراه اول حضور نداشته ولی حقوق بالا دریافت می کند.

خاصه خرجی اخوان برای مشاوران خود در ماه هزینه ۶۸۰میلیون تومانی را به خزانه همراه اول تحمیل می کند که در سال بیش از ۸میلیارد تومان می شود.

۴۰مشاور اخوان دقیقا معلوم نیست چه مقدار به رشد و بهبود کیفیت خدمات همراه اول کمک کرده اند و اصلا بود و نبود آنها فایده برای مشترکان این اپراتور دارد یا خیر!