ریخت و پاش در طبقه سیزدهم معاونت سیما صدای علی عسکری را هم در آورد

شنیده ها

طبق شنیده‌ها در آستانه سال جدید و در ایام‌تعطیلات نوروز معاونت سیما دست به تغییرات عمرانی در طبقه سیزدهم‌ ساختمان معاونت زده است.

این تغییر و تحولات عمرانی که گویا با برخورد و تذکر جدی علی عسگری هم‌روبرو شده است، نزدیک به چند میلیارد هزینه بر روی دست معاونت سیما گذاشته است.

با توجه به بدهی‌های سازمان صدا و سیما و مشکلات مالی برنامه سازی باید دید اولویت دادن به چنین هزینه‌هایی از کجا به دست می آید؟!