ریشه های حمله به اماکن مقدس در عاشورای ۸۸ را در بین عوامل حمله روز گذشته درقم ومشهد جستجو کنید

✍️مجیدبهمن زاده

بر اساس روال هر ساله، مراسم ادبی بزرگداشت شهدای واقعه کربلا درشب عاشورای سال ۱۳۸۸ با حضور برخی شعرا وچهره های فرهنگی وسیاسی و علاقمندان این مراسم، بویژه خانواده بیت امام وشهدای جنگ درحال برگزاری بود.
در ادامه، نوبت به سخنرانی جناب سید محمدخاتمی رسید وایشان سخنان خود را درخصوص ویژگیهای مدنی جامعه اسلامی آغاز کردندکه درهمین حین، افرادی لباس شخصی با باتوم و شوکر به حسینه امام خمینی( ره) حمله کردند و”” حیدر، حیدر”” گویان، شیشه های درب ورودی حسینیه جماران را شکستند ومن شاهدبودم که این افراد با کفش وارد این محیط مذهبی وپرخاطره شدند وحضار را با قساوت تمام ضرب و شتم کردند، حسینیه ای که غالب سخنرانیهای رهبر انقلاب دراین محل انجام شد وبه قاطعیت میتوان گفت که هیچ مکانی به اندازه حسینیه جماران، یادآور خاطرات مردم ما ازانقلاب نیست .
لذا باتوجه به هجوم افرادی باهمین ویژگیها که مجددا با شعار”” حیدر،حیدر “” این بار به حرم امام رضا(ع) وحضرت معصومه (س) یورش بردندو درب ورودی وبرخی وسایل این اماکن دینی و مقدس راتخریب کردند، به نظرمی رسد که عوامل هتک حرمت وحمله به برخی حسینیه ها، مساجد وتکایا در عاشورای سال ۸۸ نیزهمین جریان واپسگرا، خشونت طلب، تخریب گر وانحصارطلب بوده تا به جهت تحریف افکار عمومی و تحریک احساسات دینی جامعه،ضمن حمله به برخی مکانهای دینی،زمینه حمله و سرکوب معترضین را فراهم کنند.

درنهایت، حمله این افرادبه قبور مورد احترام ائمه اطهار، نشانگر وحشت جریان دگم اندیش دینی ازتعطیلی کسب وکار برخی زعمای دینی علاقمند به جریان قدرت وثروت وبه خطر افتادن منافع کلان وپایگاه اجتماعی تعدادی از دکانداران فرصت طلب شریعت درمیان عوام است.
لذا وقوع این حوادث، اهمیت حضور جدی وموثر علمای واقعی، آزاده ومردمی دین در شرایط تقابل بین اسلام علوی، آزادی آور وعدالت خواه از یکسو و اسلام اموی وصفوی با رویکرد بنیادگرایانه، استثمار کننده ومنفعت طلب ازسوی دیگر را درصحنه اجتماعی و رسانه ای دوچندان می کند‌.