رییسی کدامیک از مدیران دولت دوازدهم را حفظ می کند ؟

شنیده ها

شنیده ها و تحلیل های متفاوت نشان می دهد ابراهیم رییسی جز تعداد محدودی از مدیران و وزرای دولت دوازدهم ، با مابقی خداحافظی خواهد کرد .

این شنیده ها نشان می دهد به احتمال فراوان به غیر از سعید نمکی وزیر بهداشت ، ستاری معاون علمی و فناوری ، سعید اوحدی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران ، اسلامی وزیر راه و شهرسازی و امیر حاتمی وزیر دفاع ، سایر وزرا و مدیران ارشد روحانی ، در دولت سیزدهم نقشی نخواهند داشت .

در این میان مشخص نیست که رئیسی از این افراد در جایگاههای فعلیشان استفاده خواهد کرد یا مسوولیت دیگری را به آنها خواهد سپرد.