رییس جمهوری ابراهیم رییسی کابوس پایانی حاکمیت

محمدهادی بازیاری

انتخابات با هدف پیروزی ابراهیم رییسی از طرف حاکمیت در حال مهندسی شدن می باشد
و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد ، ابراهیم رییسی را باید از هم اکنون پیروز انتخابات بدانیم
اما قماری که حاکمیت به آن دست زده ، قماری بسیار خطرناک می باشد
رییسی بخاطر ۴۰ سال عملکرد ضدحقوق بشری در بسیاری از کشورها
با اعلان قرمز اینترپل مواجه خواهد شد و ممکن است خروج از کشور دستگیر شود
اقبال سیاستمداران دنیا به رییسی درسطح بسیار پایینی قرار خواهد داشت
و مقبولیت وی در سطح جهانی بسیار اندک خواهد بود
سران کشورها از ملاقات با او سر خواهند زد
ادامه مذاکرات برجام در دولت او به موفقیت نخواهد رسید
حاکمیت قادر به تغییر مواضع ایدئولوژیک خود نخواهد بود
ذخایر ارزی کشور در حال ته کشیدن است
اقتصاد مبتنی بر نفت تا چندین سال دیگر قابل احیا نیست
تحریم ها کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند
و قیمت دلار ترمز بریده و تورم و گرانی به اوج خواهد رسید
نفرت مردم از حاکمیت و رییسی به اوج خواهد رسید
همه این ها می تواند دلایلی باشد بر پایان عمر حاکمیت
ابراهیم رییسی با آمدنش به کابوس شوم حاکمیت و خودش پایان خواهد داد