رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس انقلابی جرات نکرد نامی از روسیه ببرد! / جلال زاده: این تصویر نمایشی از فریبکاری انگلیس بود

پایگاه خبری / تحلیلی نگاموحید جلال زاده، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم در واکنش به تصویر جنجالی منتشرشده شده از سفیر روسیه و انگلستان گفت: تصویر منتشر شده شیطنت آمیز، نمایشی از روحیه تزاری و فریبکاری انگلیسی است.

وحید جلال زاده، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم در واکنش به تصویر جنجالی منتشرشده شده از سفیر روسیه و انگلستان گفت: تصویر منتشر شده شیطنت آمیز، نمایشی از روحیه تزاری و فریبکاری انگلیسی است.

وزارت امور خارجه باید به این آقایان بفهماند که آرمانهای بلند انقلاب اسلامی ۴۲ سال قبل خط بطلانی بر چنین اقدامات قلدرمآبانه کشیده است.

اقدام سخیف سفرای انگلیس و روسیه با واکنش اعتراض آمیز کاربران ایرانی در شبکه های اجتماعی همراه بوده است.

این ابراز انزجار جامعه اما در میان نمایندگان مجلس که صف «انقلابی» را یدک می کشند با بی تفاوتی همراه بود؛ رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس انقلابی حتی جرات نکرد نامی از روسیه ببرد!