زاکانی از «بهشت» رانده شد؟!!!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

پس از نامه انتقادی شدیداللحن شورای اصولگرایان قم، تعدادی از حامیان شهردار شدن زاکانی از حضور در جلسه هماهنگی و در واقع بیعت با نماینده قم انصراف دادند.

این نشست که قرار بود با حضور ۱۴ عضو شورای ششم عصر دیروز برگزار شود به دلیل انصراف ۱۰ نفر از اعضا منتفی شد.

شنیده‌ها حاکی است زاکانی به دلیل پشت کردن حامیانش به او و همچنین اولتیماتوم اصولگرایان قم تصمیم به انصراف از کاندیداتوری شهرداری تهران گرفته است.

شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم از علیرضا زاکانی نماینده شهر قم در مجلس به خاطر کاندیدا شدن و ارائه برنامه برای حضور در شهرداری تهران انتقاد کرده بود ، در متن این نامه آمده بود : مردم فهیم و هوشمند قم آن قدر درایت دارند که چنانچه حضرتعالی وارد گود رقابت تصدی پست شهرداری تهران شده و برگزیده نشدید، دیگر روی شما به عنوان نماینده ی شهرشان هم حساب نکنند. چرا که به همه ثابت کرده‌اید که پست نمایندگی شهر قم برای شما از اولویتی برخوردار نیست. باید در قیامت بابت تک تک آرایی که قمی ها به شما دادند پاسخگو باشید.