زاکانی در انتخاب مدیران شهرداری، سر یاران قالیباف و کارکنان شهرداری را بی کلاه گذاشت!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

به زودی از تعداد زیادی از مدیران زاکانی در شهرداری تهران رونمایی می‌شود. مدیرانی که هیچ‌کدام از بدنه شهرداری نیستند.

این درحالی است که علیرضا زاکانی در زمانی که برنامه خود را در صحن شورای شهر ارایه می‌کرد در پاسخ به نگرانی برخی از اعضای شورای شهر تهران درخصوص ورود اتوبوسی مدیران از بیرون شهرداری گفت اولویتش استفاده از نیروهای داخل شهرداری است.

اما انتصابات اولیه او این نگرانی را ایجاد کرده که او به وعده‌اش پایبند نیست.

یکی از بخش‌هایی که تا پیش از این تصور می‌شد، در دوره جدید مدیریت شهری پایتخت، دست بالا را داشته باشند، یاران محمدباقر قالیباف شهردار ادوار طولانی حکمرانی اصولگرایان بر شورای شهر و رییس فعلی مجلس شورای اسلامی بود.

این روزها برای این طیف در شهرداری روزهای خوبی نیست.