زبل خانِ طبری کیست؟

محمود شایان، همکار و دوست ویژه اکبرطبری کیست و چرا محاکمه نشده؟

محمود شایان، عضو پیشین هیئت مدیره بانک ملی، اوایل مرداد ۹۹ پس از درگذشت ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک مسکن شده است.

درمورد این انتصاب حرف و حدیث فراوان است؛ علت آن نیز به پرونده اکبر طبری، معاون اجرایی حوزه ریاست در دوره رئیس سابق قوه قضائیه مربوط است؛ در واقع نام این فرد به صراحت در پرونده طبری ذکر شده.

ماجرا از این قرار است که سرآغاز وام های بی ضابطه رسول دانیال زاده، ابربدهکاربانکی که بیش از ۴ هزار میلیارد تومان بدهی دارد، از بانک ملی شعبه فردوسی تهران بود؛ در آن زمان رئیس آن شعبه کسی نبود جز محمود شایان.

ارتباط شایان با طبری تا جایی پیش رفت که طبری شایان را «زبل خان» خطاب کرده و عمده کارهای بانکی خود را به شایان واگذار می کرد.