زمزمه رهبری سید حسن نصرالله

محمد ارسلانی

بیماری خامنه ای و احتمال مرگ قریب الوقوع وی طی هفته ها و ماه های آینده
نکته ای است که حتی ذهن خودی های نظام را درگیر کرده است
و بحث جانشینی وی در محافل خصوصی نیز نقل مجلس است
تا پیش از این گمانه زنی ها در مورد جانشینی مجتبی خامنه ای به جای پدرش مطرح بود
و شواهد نشان از برنامه ریزی اتاق فکرهای خاص حاکمیتی برای این جانشینی دلالت داشت
اما به نظر می رسد اسم های دیگری هم برای جانشینی مطرح باشد
افرادی که حتی شهروند ایران نیستند
و ممکن است از عراق یا لبنان به عنوان جانشین خامنه ای توسط خبرگان رهبری انتخاب شوند
سید حسن نصرالله نیز یکی از گزینه های مطرح شده می باشد
وقتی عده ای دست نشانده قرار باشد برای ۸۰ میلیون ایرانی تصمیم بگیرند
کار به جایی می رسد که رهبری کشور را به یک روحانی غیرایرانی
و در راس گروه نیابتی حزب الله بدهند
آیا وقت آن نرسیده که رهبری برای همیشه از قانون اساسی حذف شود
یا شکل آن تغییر کند و با رای مستقیم مردم و به صورت دوره ای انتخاب شود
و مردم واقعا یک جمهوری دموکراتیک را تجربه کنند ؟