زمزمه های کودتای ارتش

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – محمد ارسلانی

در محافل خبری و سیاسی زمزمه هایی مبنی بر کودتای قریب الوقوع

ارتش علیه سپاه و حاکمیت یکدست کشور به گوش می رسد

طی حداقل ۳دهه گذشته صدها میلیارد دلار از ثروت های ملی

که میتوانست خرج عمران و آبادانی و پیشرفت کشور شود

خرج تشکیل گروه های مسلح نیابتی در منطقه و سطح جهان گردیده

و عملا زیرساخت های حیاتی کشور رو به نابودی است

ادامه این وضعیت قطعا به صلاح کشور و مردم نیست

آیا ارتش به وظیفه قانونی خود برای صیانت از کشور و مردم عمل خواهد کرد؟

باید منتظر باشیم و نظاره گر وقایع روزهای آتی باشیم