زمزمه گرانی های بی سابقه، مردم در ترس و وحشتمهرداد شاکری

این روزها در بین مردم زمزمه نگرانی ها
از افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ باعث شده
تا مردم با ترس و وحشت منتظر ورود به سال ۱۴۰۰باشند
یکی از این زمزمه ها
افزایش قیمت برنج خارجی به میزان
هر کیلو ۶۰ هزار تومان می باشد
دولت ها در جمهوری اسلامی نشان داده اند
که هیچ توجهی به معیشت مردم ندارند
و مردم به تنهایی باید با غول گرانی و فساد و فقر و فحشا دست و پنجه نرم کنند
به نظر نمی رسد انتخاب بایدن به عنوان رییس جمهور امریکا
و فرض برداشته شدن تحریم ها
در نهایت باری از روی دوش مردم بردارد