زم را قربانی ناتوانی اطلاعاتی تان در یافتن عاملان ترور فخری زاده نکنید؛ نفوذی ها احاطه تان کرده اند

✍🏻سید احمد شمس

نفوذی ها در دستگاه های اطلاعاتی جولان می دهند ، همان ها که امثال روح الله زم را با برخوردهای چکشی از فرزند یک مسئول عالی رتبه نظام به یک دشمن جدی تبدیل کردند.نفوذی ها برای آن که حواس دیگران را نسبت به خود پرت کنند ، به دیگران برچسب و اتهام جاسوسی و ارتباط با عوامل بیگانه می زنند تا نگاه های مسئولان و تصمیم گیران عالی رتبه کشور را از وابستگی جدی خودشان به اسرائیل و آمریکا و … به سمت دیگری سوق دهند.

نفوذی ها پس از دستگیری زم تصمیم داشتند محمود واعظی و حسام الدین آشنا را به عنوان عوامل سرویس های بیگانه معرفی کنند و حتی در این زمینه چند کلیپ و موسیقی طنز بر علیه آنان ساختند و از همکاری آن ها با زم و پشتیبانی مالی او ، در سناریوهای ساخته و پرداخته خود سخن ها به میان آورده بودند.نفوذی ها تصمیم داشتند از زم به عنوان اهرمی در آستانه انتخابات مجلس یازدهم بر علیه اصلاح طلبان و اعتدال گرایان استفاده کنند و بگویند که آن ها هم عوامل بیگانه بوده اند و بخشی از اخبار آمدنیوز از سوی آنان تغذیه می شده است.اما مقابله و تدبیر جدی دولت در مقابل این نقشه شوم و هوشیاری نمایندگان مجلس باعث شد تا با تصویب طرحی در مجلس دهم جلوی پخش اعترافات ساختگی ، پیش از برگزاری دادگاه گرفته شود و البته بخت با نمایندگان مجلس نیز همراه بود چرا که چندی قبل از آن مشخص شده بود که اعترافات مازیار ابراهیمی به عنوان عامل ترور دانشمندان هسته ای و ارتباط او با اسرائیل دروغ بوده و طی درگیری های سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات این حقیقت افشا شده بود ، و این چنین بود که نقشه نفوذی ها برای حذف برخی از نیروهای سیاسی در داخل کشور نقش بر آب شد.

اما گویا این روزها که پس از ترور محسن فخری زاده ، دست سیستم امنیتی به ویژه سپاه از شناسایی عوامل ترور خالی بوده و بایستی برای اقناع افکار عمومی پاسخ دندادن شکنی بدهند ، علی رغم اخباری که حکایت از تخفیف مجازات زم داشت ، به سمت اعدام او خیز برداشته اند ، چرا که اسرائیلی ها عامل ترور فخری زاده بوده اند و اعدام زم که به دروغ به عنوان عامل اسرائیل معرفی شده ، به عنوان پاسخ ترور ، شاید بتواند جبران ضعف اطلاعاتی آنان را بنماید و به عنوان پاسخ ترور تلقی شود.

و البته نکته ای که در این میان نباید مغفول بماند سیطره نفوذی ها بر دستگاه های اطلاعاتی کشور است ، نفوذی ها از آن جا که نتوانستند نیروهای سیاسی داخل کشور به ویژه افراد درون دولت را به سرویس های بیگانه متصل نمایند و از سلاح زم برای بیرون راندن آنان از قدرت استفاده کنند ، اینک نوک پیکان خود را به سمت برخی از فعالان سیاسی تاثیر گذار خارج از کشور نشانه گرفته اند.طرح نام هایی چون اردشیر امیر ارجمند ، محمد تقی کروبی ، سید احمد شمس و … با اتهام های دروغین ارتباط آنان با منافقین و آمریکا و اسرائیل و عربستان سعودی جدا از خنده دار بودن و باور پذیر نبودن ، حکایت از آن دارد که نقشه پیچیده نفوذی ها ، پس از آن که نتوانسته در داخل کشور بر علیه نیروهای سیاسی کارگر افتد ، اینک به سمت فعالان سیاسی خارج از کشور نشانه رفته است.

لذا هوشیاری فعالان سیاسی داخل و خارج کشور برای شناخت این نقشه شوم عوامل نفوذی درون سیستم امنیتی امری لازم به نظر می رسد ، و هم چنین از مقام های عالی رتبه امنیتی کشور انتظار می رود همان گونه که توطئه نفوذی ها برای متصل کردن چهره های برجسته دولتی و نمایندگان مجلس به عوامل بیگانه و ارتباط با زم را کشف کرده و نقش بر آب کردند ، این بار هم توطئه برچسب زدن به فعالان سیاسی خارج از کشور را در نطفه خفه کنند.

کشور اینک در شرایط پیچیده و حساسی قرار دارد و بایستی با همدلی از این شرایط سخت عبور کرد و بدون شک برای گذار از این شرایط سخت استفاده از توانمندی فعالان و افراد تاثیرگذار داخل و خارج کشور امری ضروری است ، دقیقا همان چیزی که نفوذی ها از آن بیم دارند و می خواهند نقشه مافوق های خود در سرویس های جاسوسی مانند اسرائیل را عملی کرده و جلوی این همدلی ها را بگیرند تا از توانمندی فعالان سیاسی خارج از کشور برای عبور از این بحران ها استفاده نشده و با به حاشیه راندن آن ها با برچسب های دروغین ، کشور هم چنان در بحران گرفتار بماند.

در پایان ذکر این نکته هم ضروری است که : زم را قربانی ناتوانی اطلاعاتی تان در یافتن عاملان ترور فخری زاده نکنید ، روح فخری زاده هم راضی به این روش برای انتقام نیست؛ نفوذی ها احاطه تان کرده اند ، چاره کار گرفتن جان یک انسان نیست ، چاره کار هوشیاری شماست تا اسیر دام نفوذی ها نشوید ، و به جای اعدام زم و برچسب زدن به فعالان سیاسی تدبیری دیگر بیندیشید.