زنان عربستانی به‌زودی قاضی می‌شوند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ زنان سعودی به زودی می‌توانند به عنوان قاضی منصوب شوند. این خبر را معاون توانمندسازی زنان در وزارت منابع انسانی و توسعه اجتماعی عربستان سعودی اعلام کرد.


به گزارش ایندیپندنت،‌ هند الزاهد در این خصوص گفت: «زنان سعودی به‌زودی می‌توانند به عنوان قاضی مشغول به کار شوند. ابتکاراتی در چندین سطح انجام شده که این یکی از آنهاست.»


الزاهد تاکید کرد که دولت عربستان سعودی در حمایت از توانمندسازی زنان در چندین سطح، از ورود به بازار کار گرفته تا حضور آنها در یک محیط حمایتی، ایجاد فرصت‌های برابر و دسترسی به موقعیت‌های مدیریتی، بسیار جدی است.


الزاهد در مصاحبه روز جمعه خود با برنامه «سوال مستقیم» العربیه گفت که شاخص‌های بین‎المللی، پیشرفت پادشاهی عربستان را در حمایت از توانمندسازی زنان در تمام سطوح ثابت کرده است.

به گفته این معاون وزیر، مشارکت زنان سعودی در بازار کار بیش از انتظار بوده و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۵ تا ۲۵ درصد افزایش یابد: «میزان مشارکت آنها امروز به ۳۱ درصد رسیده است و این پیشرفت بسیار بزرگی است. در بخش‌های خدمات مدنی، نرخ مشارکت زنان سعودی از ۳۹ درصد به ۴۱ درصد افزایش یافته و بیشتر آنها در بخش‌های آموزش و بهداشت فعال هستند.»


براساس گزارش بانک جهانی، در سال ۲۰۲۰، اقتصاد عربستان سعودی بزرگترین پیشرفت را در سطح جهانی از لحاظ برابری جنسیتی داشته است. مطالعه بانک جهانی «زنان، تجارت و قانون ۲۰۲۰»، که تأثیر قوانین بر زنان در ۱۹۰ اقتصاد را بررسی کرده، نشان می‌دهد که اقتصاد عربستان سعودی ۷۰.۶ امتیاز از ۱۰۰ را کسب کرده که نسبت به امتیاز قبلی ۳۱.۸، افزایش چشمگیری داشته است.