زندانی شدن بدنساز سابق ایرانی در انگلیس به جرم تقلب در امتحان رانندگی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ یک بدنساز سابق ایرانی پس از سه بار تلاش برای تقلب در امتحان آیین نامه رانندگی انگلیس با استفاده از هدست بلوتوث مخفی و فرستادن فرد دیگری به جای خود، روانه ی زندان شد.
 
دیروز دادگاه امیرلرزاده ، ۳۸ ساله ساکن شهر بیرمنگام انگلیس برگزار شد که در دو مرکز برگزاری امتحان آیین نامه ی رانندگی با یک هدست بلوتوث دیده شده بود.
 
بعد از آنکه هر دو بار مچ لرزاده را در محل برگزاری امتحان گرفتند، او بار سوم شخصی شبیه به خود را فرستاده بود تا به جایش امتحان دهد.
 
در دادگاه گفته شد لرزاده که در سال ۲۰۱۶ به انگلیس آمده بود به زبان انگلیسی مسلط نیست. متقاضیان گواهینامه رانندگی در انگلیس که زبان اول شان انگلیسی نیست می توانند با استفاده از هدفون سؤالات را به زبان مادری خود بشنوند.
لرزاده که به خاطر دو جرم اول در دادگاه مجرم شناخته شده بود و بعد از آن به جرم سوم هم اقرار کرد، به ۱۱ ماه حبس محکوم شد.
 
جیسون تیلور، قاضی دادگاه گفت: «با بی تفاوتی صحت سیستمی را نادیده گرفتید که به گونه ای طراحی شده تا اطمینان حاصل شود تنها کسانی که صلاحیت رانندگی ایمن و بی خطر را دارند پشت فرمان ماشین خواهند نشست.»
 
«در زمانی که مراحل قانونی طی می شد و منتظر برگزاری دادگاه خود بودید به اعمال خود ادامه دادید و اقدامات شما از یک بی احترامی وقیحانه حکایت دارد.»
 
«کارهای شما به تنهایی و در مجموع جرایم مهمی هستند، به خصوص با در نظر گرفتن برنامه ریزی ای که برای استفاده از دستگاه بلوتوث با حضور افراد دیگری در آن سوی دستگاه شده بود.»
 
«فکر نمی کنم پشیمان باشید چون بیشتر از یک بار دست به این جرم زدید. درماندگی شما نسبت به دریافت گواهینامه، از ناامیدی شما درخصوص دشواری های زبان حکایت دارد.»
 
«بی بصیرتی شما و دست کم گرفتن اهمیت جرایمی که مرتکب شدید، تصور خوبی از شما ایجاد نمی کند.»
همچنین جاستین دیویس، شاکی لرزاده گفت: «او برای دادن امتحان با استفاده از امکان ترجمه ی همزمان درخواست داده بود اما وقتی به محل برگزاری امتحان رسید او را دیدند که شیئی را به هدفون وصل کرد.»
 
«یکی از مراقبان امتحان را متوقف کرد و از او خواست که هدفون را درآورد. متهم در برابر این صحبت دعوا به راه انداخت و در حین دعوا او را دیدند که سعی می کرد جلوی جدا شدن هدفون را بگیرد.»
 
«وقتی بالاخره هدفون جدا شد او دوباره با مشت بسته تلاش می کرد شیئی را از هدفون جدا کند.»
 
«وقتی از او سؤال شد گفت که می خواست برای ترجمه ی سؤال ها کمک بگیرد و از آن دستگاه استفاده کرده بود تا به او کمک کند سؤال ها را متوجه شود. او گفت که از کرده ی خود متأسف است و ادعا کرد نمی دانست که استفاده از یک هدست دیجیتال غیرقانونی است.»
 
به گفته ی دادگاه ماجرای مشابهی در مرکز برگزاری امتحان دوم در سال ۲۰۱۸ رخ داده بود.
 
در مورد سوم، لرزاده در سال ۲۰۱۹ در مرکز دیگری درخواست امتحان داد که آن نهمین باری بود که او برای امتحان آیین نامه رانندگی ثبت نام کرده بود و این بار کسی شبیه به خود را سر جلسه ی امتحان فرستاد.
 
لرزاده این بار درخواستی برای استفاده از امکان ترجمه ی همزمان نداده بود. بدل لرزاده به خوبی انگلیسی صحبت می کرد و توانسته بود امتحان دهد و قبول شود.
با این حال، با توجه به مسائلی که قبلاً رخ داده بود، نسبت به حضور متهم برای دادن امتحان عملی رانندگی خود به مسئولین مربوطه هشدار داده شده بود. مأموران تحقیق و جستجو با حضور در محل شخصاً از امتحان دادن متهم جلوگیری کردند.
 
اندرو ویلکینز وکیل لرزاده گفت او که در سال ۲۰۱۶ پس از گرفتن پناهندگی به انگلیس آمد، به زبان انگلیسی مسلط نیست.

به گفته ی ویلکینز، لرزاده قصد داشت با استفاده از دانش و مهارت ورزشی خود یک تشکیلات بدنسازی به راه اندازد اما این کار میسر نشده بود.
 
ویلکینز گفت: «مشکل اصلی او زبان انگلیسی است. او بعدش دنبال کار گشته بود و فکر کرده بود که می تواند رانندگی کند.»
 
«او برای دریافت گواهینامه ی موقت درخواست داده بود اما به خاطر ایرادات زبانی اش مشکلاتی با امتحان آیین نامه رانندگی داشت به همین خاطر تصمیم گرفت از یک مترجم شفاهی استفاده کند.»
 
«او در ایران گواهینامه ی قانونی رانندگی داشت و نمی دانست این جرم در انگلیس چقدر جدی است.»