زندان مرکزی زاهدان؛ انتقال ۵ زندانی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام

پایگاه خبری / تحلیلی نگامروز گذشته, پنج تن از زندانیان محبوس در زندان مرکزی زاهدان, از بابت اتهام قتل جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی در این زندان منتقل شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز چهارشنبه ۲۳ مردادماه ۱۳۹۸, “ایمان سراوانی”، “مسعود ریگی نژاد”, “محمدگل« گل احمد» آذرنگار”, “اولیا نورزهی” و یک زندانی با هویت نامشخص, پنج تن از زندانیان متهم به قتل و محکوم به اعدام محبوس در زندان مرکزی زاهدان جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند. 

براساس این گزارش, ایمان سراوانی؛ ۲۸ ساله, فرزند حسین, اولیا نورزهی؛ ۲۴ ساله, فرزند یارمحمد, مسعود ریگی نژاد؛ ۲۶ ساله فرزند کاظم, محمدگل « گل احمد» آذرنگار جملگی از بابت اتهام قتل عمد و با تائید احکام اعدام در دیوان عالی کشور جهت اجرای حکم اعدام  به سلول انفرادی در این زندان منتقل شدند. 

لازم به ذکر است, هویت یک فرد دیگر که به همراه این افراد جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده کماکان توسط حقوق بشر در ایران تحت بررسی میباشد. 

بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.