زیباکلام : مجلس یازدهمی ها منتظر خواهند ماند تا ببینند باید با جو بایدن کنار بیایند یا با ترامپ!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، صادق زیباکلام معتقد است : مجلس یازدهمی‌ها منتظر خواهند ماند تا ببینند باید با جو بایدن کنار بیایند یا با ترامپ!

صادق زیباکلام در ادامه گفت تندرو‌ها منتظر خواهد ماند تا ببینند باید با جو بایدن کنار بیایند یا با ترامپ که برای بار دوم انتخاب شده است.

جز نرمش قهرمانانه هیچ راه دیگری فراروی ایران نیست. کشوری ۸۵ میلیونی با شعار شاید ۱۰سال بتوان اداره کرد، ولی تا ابد نمی‌توان با ژست‌های سیاسی و کلمات زیبا به این کار ادامه داد.

دیر یا زود تندور‌ها مجبور هستند، تصمیمات دشوار و سختی را اخذ کنند.