زیدآبادی: هشدار دادستان تهران به نامزدها دودش به چشم «رئیسی» می رود/ شاید اصولگرایان رقابت را به «همتی یا مهرعلیزاده» ببازند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_تحلیلگر مسایل سیاسی کشور نوشت: هشدار شدیداللحن دادستانی تهران به کاندیداهای ریاست جمهوری و تهدید به برخورد قضایی با آنها در صورت عبورشان از “خطوط قرمز”، یکی از آن اشتباهات بزرگ است که دودش مستقیم به چشم رئیسی می‌رود. واکنش قاطع و بی‌پروای محسن مهرعلیزاده به هشدار دادستانی و به چالش کشیدن رئیسی از این طریق، خود نشانگر آن است که دو کاندیدای “معتدل” با تکیه بر نقاط ضعف حریف، می‌توانند موقعیتی برای خود دست و پا کنند.

احمد زیدآبادی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در کانال تلگرامی اش نوشت: با اشتباهات عجیب و غریبی که اردوگاه اصولگرایان پی در پی مرتکب می‌شود، تصور اینکه این بار هم انتخابات ریاست جمهوری را حتی با مشارکت حداقلی مردم، به افرادی مانند مهرعلیزاده و همتی ببازد، خیلی هم دور از انتظار نیست!

هشدار شدیداللحن دادستانی تهران به کاندیداهای ریاست جمهوری و تهدید به برخورد قضایی با آنها در صورت عبورشان از “خطوط قرمز”، یکی از آن اشتباهات بزرگ است که دودش مستقیم به چشم رئیسی می‌رود. واکنش قاطع و بی‌پروای محسن مهرعلیزاده به هشدار دادستانی و به چالش کشیدن رئیسی از این طریق، خود نشانگر آن است که دو کاندیدای “معتدل” با تکیه بر نقاط ضعف حریف، می‌توانند موقعیتی برای خود دست و پا کنند.

اشتباه بزرگ دیگر اردوگاه اصولگرایان در این روزها، میدان دادن به افرادی نظیر سردار سعید قاسمی است که کارش تهدید و ارعابِ رقبا و مخالفان است. این نوع تهدیدها تنها اثرش تحریکِ بخشی از جمعیت خاموش برای “رو کم کنی” از کاندیداهای مورد علاقۀ این تیپ افراد در انتخابات بدون توجه به سایر وجوه ماجراست!

اگر اردوگاه اصولگرایان همین را می‌خواهد به همین شیوه هم ادامه دهد!