سازمان برنامه و بودجه : دولت با روش مجلس برای توزیع قیر رایگان به شدت مخالف است؛ گزارش های مجلس هم از فساد گسترده آن خبر می دهد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، سازمان برنامه و بودجه در توییتر اعلام کرد: نظر سازمان در بودجه ۱۴۰۰ این است که بودجه قیر هم باید مثل سایر مصالح طرح های عمرانی دیده شود.

سازمان برنامه و بودجه در توییتر اعلام کرد: نظر سازمان در بودجه ۱۴۰۰ این است که بودجه قیر هم باید مثل سایر مصالح طرح های عمرانی دیده شود.

روش مجلس برای توزیع قیر رایگان غیر معمول است و دولت به شدت با آن مخالف است و گزارش های مجلس هم از فساد گسترده آن خبر می دهد.