سازمان تروریستی در شمال عراق ضربه سنگینی خورد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – در چهارچوب عملیات واقع درحاکورک در شمال عراق ۱۷ غار و پناهگاه متعلق به منسوبین سازمان تروریستی پ ک ک کشف شد

در چهارچوب عملیات واقع درحاکورک در شمال عراق ۱۷ غار و پناهگاه متعلق به منسوبین سازمان تروریستی پ ک ک کشف شد.

براساس اطلاعیه وزارت دفاع ملی ترکیه، کماندوهای وابسته به نیروهای مسلح در ۱۵ نقطه حاکورک در شمال عراق عملیات ترتیب دادند.

در عملیات ۱۷ غار و پناهگاه تثبیت گردید.

در غار و پناهگاههای مذکور لوازم مختلف مورد استفاده در ساخت ماده منفجره دست ساز، یک عدد لوله دوشکا، ۲ قبضه راکت اندار آر پی جی ۷ ، ۲ تن گازوئیل، ۵۰۰ متر کابل، اسناد و مدارک سازمانی، نقشه های منطقه و مقدار زیادی لوازم زندگی و پوشاک کشف و ضبط شد.

غارها، پناهگاهها و لوازم امحا گردید.