سازمان سینمایی: صدور هر مجوزی در شبکه خانگی بر عهده ماست / صداوسیما هم برای تولیدات خارج از تلویزیونش باید از ما مجوز بگیرد / وی‌اودی‌ها مصداق «صوت و تصویر فراگیر» نیستند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، محمد مهدی طباطبایی نژاد معاون نظارت سازمان سینمایی گفت: بر اساس متون صریح قانونی مصوب نهادهای قانونگذار «صدور مجوز تولید و نمایش هرگونه محتوای سمعی و بصری» بر عهده وزارت ارشاد است. به تعبیری مسئولیت انتشار محتوا و صدور مجوز برای محصولات شبکه نمایش خانگی اعم از فیزیکی یا مجازی همچنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد است.

محمد مهدی طباطبایی نژاد معاون نظارت سازمان سینمایی به مهر گفت: بر اساس متون صریح قانونی مصوب نهادهای قانونگذار «صدور مجوز تولید و نمایش هرگونه محتوای سمعی و بصری» بر عهده وزارت ارشاد است. به تعبیری مسئولیت انتشار محتوا و صدور مجوز برای محصولات شبکه نمایش خانگی اعم از فیزیکی یا مجازی همچنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد است.

او گفت: صدور مجوز در هر پلتفرمی برعهده ما است. قانون حتی برای صداوسیما هم مشخص کرده است که اگر خود صداوسیما بخواهد اثری را تولید کند که در سیما پخش نمی‌شود، باید از ارشاد مجوز بگیرد؛ از انتشار تا تولید و مجوز محتوا در تمامی اشکال آن.

طباطبایی نژاد اضافه کرد: صوت و تصویر فراگیر در انحصار صدا و سیماست. مرکز ملی فضای مجازی، صوت و تصویر فراگیر را تعریف کرده است که چنین رسانه‌ای دو ویژگی دارد اول اینکه دارای کنداکتور پخش باشد. دوم اینکه کاربر غیرقابل شناسایی باشد که وی‌اودی‌ها مصداق آن نیستند. همه وی‌اودی‌ها کاربرانی قابلیت شناسایی دارند.