سازمان “شانگهای” فریبی برای چپاول ایران

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – محمد ارسلانی

تندروها و اصولگراها و نزدیکان به دولت رییسی

عضویت ایران در سازمان “شانگهای” را چنان بزرگ و قابل توجه جلوه می دهند

که انگاری تحریم ها برداشته شده

و سیل سرمایه های خارجی روانه کشور شده

یا ایران جنگ جهانی چندم را با پیروزی بر غرب و بی نیاز از شرق

شکست داده و ازهفته آینده قرار است

دلار ارزان شود

تورم از بین برود

گرانی ها تمام شود

و سفره مردم بزرگ شود

تندروها در حال فریب خوردن از چین و روسیه اند

و این فریب بزرگ قطعا

به قیمت چپاول ایران توسط اژدهای سرخ و زرد تمام خواهد شد