سازمان صداوسیما ؛ آسایشگاه تروریست ها و بایگانی امن مهره های سوخته اطلاعاتی!

سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی زیرمجموعه مقام رهبری و تحت نظارت و اشراف کامل امنیتی سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات می باشد. همواره افراد بسیاری از نهادهای امنیتی اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در سازمان صداوسیما حضور دارند که در این مجال، قصد داریم مطالبی را درخصوص علت و نحوه حضور این افراد در سازمان صداوسیما بیان کنیم.

اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات ، علاوه بر اینکه نمایندگان ویژه ای در سازمان صدا و سیما دارند، با بسیاری از کارکنان صدا و سیما نیز به طرق گوناگون مرتبط هستند.

یکی از اصلیترین گروه های مرتبط با نیروهای امنیتی در صدا و سیما ، اشخاصی هستند که قبلا در عملیاتهای تروریستی یا اقتصادی یا مواردی از این قبیل زیرمجموعه ارگانهای امنیتی رژیم حضور داشته اند و اطلاعات مهمی از مباحث امنیتی کشور دارند اما در عین حال به دلایل مختلف دیگر امکان ادامه فعالیتشان در امور امنیتی میسر نیست!

این اشخاص در حقیقت باید به یک بایگانی تحت کنترل و امن سپرده شوند و چه جایی بهتر از سازمان صدا و سیما می تواند به عنوان یک خانه بزرگ امن جهت بایگانی و کنترل چنین نیروهایی در نظر گرفته شود؟!

علت انتخاب سازمان صداوسیما برای بایگانی نیروهای امنیتی، این است که از یک طرف، صدا و سیما مملو از نیروهای اطلاعاتی می باشد که به نظارت و کنترل دائمی افراد بخصوص همین نیروهای امنیتی بایگانی شده میپردازند. در واقع این نیروهای امنیتی بایگانی شده به علت اطلاعات امنیتی که دارند نباید آزادانه در جامعه حضور داشته باشند و بدون آنکه خود بدانند در سازمان صداوسیما تحت کنترل کامل اطلاعاتی و زیر چتر امنیتی قرار میگیرند.

از طرف دیگر در سازمان عریض و طویل صدا و سیما پستهای متعددی وجود دارد و این افراد بایگانی شده امنیتی با قرارگرفتن در این پستها به حقوق مالی مناسبی هم دست می یابند و بدین صورت از بار مالی نهادهای امنیتی می کاهند. مواردی دیگر مانند امکان همکاری بیشتر این افراد امنیتی بایگانی شده برای بهره مندی سیستمهای امنیتی از منافع موقعیتهای مالی و سیاسی صدا و سیما نیز بماند.

در ادامه به نام و سوابق چند شخص از افراد بایگانی شده امنیتی در صداوسیما میپردازیم.

از جمله این افراد می توانیم به سید مسعود هندی (مدیر دفتر سابق صدا و سیمادر پاریس) اشاره نماییم که در قالب یک تاجر در فرانسه، نقش مستقیم در ترور و قتل فجیع و ترور شاپور‌ بختیار آخرین نخست وزیر دوران پهلوی و برادران اویسی درفرانسه داشت. مسعود هندی سالها به اتهام مشارکت در قتل بختیار داخل زندانهای فرانسه سپری کرد اما بعدها در یک توافق محرمانه با دولت فرانسه وی با یک زندانی فرانسوی در ایران مبادله شد! و پس از بازگشت به ایران توسط وزارت اطلاعات در مقام یکی از مدیران صندوق سرمایه گذاری صدا و سیما مشغول به کار شد.

شهرزاد میرقلی‌خان یکی دیگر از این افراد بود که اطلاعات امنیتی مهمی در اختیار داشت زیرا به عنوان همسر سردار محمود سیف یا همان محسن سجادی نیا (از عاملین امنیتی اقتصادی رژیم در خارج از کشور) شاهد بسیاری از پروژه های امنیتی مربوط به سپاه و بیت رهبری بود تا جاییکه به همین دلایل با اتهام واهی برای مدت پنج سال در آمریکا زندانی شد. شهرزاد میرقلی خان پس از مراجعت به ایران با اجبار وزارت اطلاعات در سازمان صداوسیما شروع به فعالیت کرد. واجا معتقد بود حضور آزادانه وی در داخل کشور باتوجه به روحیات و شخصیت او میتواند منجر به ایجاد دردسر و حواشی شود لذا تلاش شده بود تحت کنترل باشد اما شهرزاد زیرک بود و به سرعت در سازمان ترفیع گرفت و با کشف ارتباط فساد مالی هلدینگ یاس با سازمان مشکل ساز شد. به همین دلیل واجا و اطلاعات سپاه به رییس سازمان در اینخصوص اعتراض کرده بودند! وی بعدها بازرس ویژه رییس سابق صداوسیما گشت و حوادثی پیرامون ایشان پیش آمد که نهایتا منجر به اخراج او از کشور شد.

سردار غفور‌ درجزی با اسم مستعار امیرمنصور بزرگیان که سال ۱۳۶۸ شمسی به ترور عبدالرحمان قاسملو دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران در کشور اتریش متهم شد، یک نمونه دیگر از این افراد امنیتی بایگانی شده می باشد که بعد از آمدن به ایران، رییس حراست صداوسیما گشت و البته اکنون با نام مصطفی مدبر، مدیرعامل باشگاه سایپا است!

مرضیه هاشمی (ملانی فرانکلین) مجری امریکایی الاصل صداوسیما هم از جمله همین نیروهای امنیتی بایگانی شده است. ضمنا ایشان در مراجعت به امریکا تحت بازداشت NSA قرار گرفت و همانجا به ایشان اعلام شد که می دانند با نهادهای اطلاعاتی ایران کار میکرده و به همین دلیل با محدودیتهایی در خصوص حضور در امریکا مواجه گردیده است.