سازمان ملل: سال ٢٠١٩ حدود ۲۵۰ هزار پناهجوی سوری به کشورشان بازمی‌گردند

 

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _  آژانس پناهجویان سازمان ملل اعلام کرد که در صورت همکاری دولت سوریه بیش از ۲۵۰ هزار پناهجوی سوری می‌توانند طی سال جاری به سرزمین مادری خود بازگردند.

 

 

به گزارش سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران ، مطابق اعلام روز آژانس پناهجویان سازمان ملل، طی سال ٢٠١٨ حدود ۳۷ هزار پناهجوی سوری به کشور خود بازگشته‌اند ولی همچنان نزدیک به ۵.۶ میلیون نفر از آنها در کشورهای همجوار سوریه همانند ترکیه، مصر، اردن، لبنان و عراق حضور دارند.