ساز رسانه وابسته به رئیسی برای جلوگیری از همسان‌سازی حقوق

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

نوداقتصادی از رسانه‌های وابسته به نهادهای خاص امنیتی و سپاه و حامی رئیسی در مطلبی با عنوان” سیاست افزایش حقوق به تورم ساختاری اقتصاد ایران دامن می‌زند” با فردی به نام علی دینی ترکمانی گفتگو کرده و وی نیز مدعی شد اقتصاد ایران در سال‌های اخیر رشدهای اقتصادی ضعیفی داشته و دچار تورم ساختاری شده است. طبق آمارها رشد درآمد سرانه در دهه ۹۰ منفی بوده و این مسئله تاثیر مستقیمی روی قدرت خرید مردم داشته است.

وی افزایش حقوق‌ها را یک سیاست اضطراری برای کم شدن نارضایتی‌ها دانست اما اذعان کرد: این سیاست قطعا به کسری بودجه، افزایش پایه پولی و تورم ساختاری در اقتصاد ایران دامن خواهد زد. با این وضعیت تاسف بار انباشت سرمایه در کشور نباید انتظاری غیر از تورم از اجرای این سیاست داشت.

گفتنی است این رسانه چندی پیش برای جلوگیری از کاهش تورم تبلیغ می‌کرد.

به نظر می رسد که سیاست‌های مقاومتی این جریان سبب شده کفگیرشان به ته دیگ بخورد و برای آنکه دولت زمین‌گیر نشود دنبال فشار بیشتر از پیش به مردم هستند و مردم باید منتظر دریافت مالیات‌های رنگارنگ توسط این دولت و وزیر اقتصادش باشند.