سالروز ورود آزادگان ، مردان قبیله غیرت به میهن سرافرازمان گرامی باد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، سی سال قبل در ۲۶ مرداد ۱۳۶۹، ملت بزرگ ایران برای بار دیگر طعم شیرین مقاومت و ایستادگی خود را چشید و آغوش وطن برای پذیرش عزیزان آزاده سرافراز گشوده شد آزادگان این نماد‌های مقاومت و ایستادگی الگو‌های ایثار و جانبازی در طول دوران اسارت خود در اردوگاه‌ها و زندان‌های رژیم بعث با سخت‌ترین شکنجه‌های جسمی و روحی، چون سرو ایستاده در مقابل طوفان‌های حادثه تاب آوردند و داغ سازش و کرنش در برابر ظالمان را بر دل سیاه رژیم بعث نهادند.

۲۶مرداد ۱۳۶۹، برگی دیگر در تاریخ ایران ورق خورد و روزی بزرگ دیگری متولّد شد.

ثانیه های انتظار به کندی می گذشت. شهر به استقبال پرنده های مهاجر آمده بود که در سال های سخت هجران از وطن، بال و پر خود را در زیر شکنجه های کفر شکسته بودند.

البته هرچند جسم آنان دربند بود، ولی هیچ گاه روح و اندیشه بلندشان تسخیر نشد و قلبشان به یاد دین و ایمان و آسمان وطن می تپید.

۲۶ مرداد روز شادمانی شهر و مردم، روز شادباش و تبریک، روز وصل و دیدار.

آغوش وطن گشوده شده بود و فوج فوج مردانگی در آن جای می گرفت به راستی کدامین ساعت می تواند شکوه آن لحظات را در خود بگنجاند و کدامین تقویم می تواند شوق آن لحظه دیدار را در خود ثبت کند.

روز ۲۶ مرداد ۱۳۶۹ ، ایران سرافراز شاهد حضور کبوتران سبکبالی بود که پس از سال ها زندان در اسارتگاه ، قدم به خاک پاک میهن خود می گذاشتند. قاصدک آزادی در چنین روزی پیام آورِ رهایی شده و این کبوتران ِاز بند رسته به آغوش گرم ملت خود بازگشتند. میهن سرافراز ، چراغانی بود و شعف و سروری وصف ناپذیر از حضور این نمادهای مقاومت و صبر، سراسر ایران را فراگرفته بود.