سالمندان همچنان مشغول کارند؛ حقوق بازنشستگان تنها کفاف ۱۰ روز زندگی را می‌دهد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

یک سوم بازنشستگان حداقل حقوق را دریافت می‌کنند که تنها کفاف ۱۰ روز زندگی را می‌دهد.

آمار دقیقی از سالمندان شاغل در بازار کار وجود ندارد، اما این پدیده با شرایط فعلی اقتصادی ایران و حقوق پایین بسیاری از بازنشستگان طبیعی است.

اکثر مستمری بگیران مجبور به‌کار در سن سالمندی هستند که تعداد آنها هم کم نیست.

از طرفی چون توانایی و انرژی سالمندان برای کار کمتر از جوانان است، معمولا آنها را برای مشاغلی می‌پذیرند که درآمد کمی دارد.

✍️ دیدگاه شما 🙏