“سال بین المللی کارکنان بخش بهداشتی” انعکاسی از تشکر و سپاسگذاری به این کارکنان در سطح جهانی است

پایگاه خبری / تحلیلی نگامسازمان بهداشت جهانی پیشنهاد فخرالدین کوجا وزیر بهداشت ترکیه را قبول کرده و سال ۲۰۲۱ را به عنوان  “سال بین المللی کارکنان بخش بهداشتی” اعلام کرد.

ترکیه اعلام کرد که تصمیم برای اعلام سال ۲۰۲۱ به عنوان “سال بین المللی کارکنان بخش بهداشتی” انعکاسی از تشکر و سپاسگذاری به این کارکنان در سطح جهانی میباشد.

بر اساس بیانیه صادره از وزارت خارجه ترکیه، در نتیجه تلاشهای بین المللی که ترکیه رهبری آن را بر عهده داشت، سال ۲۰۲۱ از سوی سازمان بهداشت جهانی به عنوان “سال بین المللی کارکنان بخش بهداشتی” اعلام گردیده است.

در ادامه بیانیه آمده است: “این تصمیم، نشان نشانه ای از تشکر و سپاسگذاری بین المللی از کارکنان فداکار بخش بهداشتی که در مبارزه با کرونا ویروس نوع جدید در خط مقدم جای گرفتند می‌باشد.”

گفتنی است سازمان بهداشت جهانی پیشنهاد فخرالدین کوجا وزیر بهداشت ترکیه را قبول کرده و سال ۲۰۲۱ را به عنوان  “سال بین المللی کارکنان بخش بهداشتی” اعلام کرد.