سال ۹۸ ؛ سال اعتصاب

 

 

«حامد تقوی»

 

 

مجلس گفته است با این کسری بودجه ای که در لایحه ی بوجه سال۹۸ وجود دارد دولت امکان افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها را نخواهد داشت. اما دولت تدبیر و امید مصمم است که این لایحه همانطور که هست ، مجلس، تصویب کند.
بنابراین، متاسفانه در سال ۹۸ شاهد خواهیم بود که حقوق های دولتی (کارمندان و کارگران) ماه‌ها به تعویق خواهد افتاد. سال۹۷ ما شاهد بیشترین اعتصابات کارگری بوده ایم. با آنکه نه کسری بودجه ی آنچنانی مثل این لایحه ۹۸بوده ، نه در ذخایر ارزی و غذایی و… کمبود داشته ایم. بهتر است سال ۹۸ را سال اعتصاب بنامیم. اگر حکومت به همین منوال پیش برود، سال ۹۸ دولت کاملا فلج خواهد شد.

 

 

 

 

پایگاه خبری / تحلیلی نگام