سال ۹۹، سال سخت معیشتی برای مردم

  • حامد تقوی

با پیش بینی صندوق بین المللی پول، جمهوری اسلامی برای جبران کسری بودجه‌ی هنگفت سال ۹۹ خود بایستی نفت خود را با قیمت ۱۹۷ دلار بفروشد.
اما این راهکار صندوق بین المللی درحالیست که فروش نفت ایران در سال ۹۸ به حدود ۱۲۰ هزار بشکه نفت محدود شده است و تا سال ۹۹ این احتمال میرود که فروش نفت ایران از قِبل ِ تحریمها کاهش یابد.
از همین رو جمهوری اسلامی برای اینکه بتواند جلوی این فروپاشی اقتصادی خود را بگیرد؛ به دلیل اینکه در فروش نفت خود به مشکل خورده است ، به احتمال زیاد مالیات عمومی را افزایش بدهند. و یارانه‌ای که در اختیار مصارف انرژی داده میشود تا حدود بسیار زیادی کاهش پیدا میکند که در نتیجه آن به بزنین گران قیمت و دیگر مضارف انرژی مستقیما تاثیر خواهد گذاشت.
با این جمع بندی احتمالآون می‌رود تا انتخاب پیش روی آمریکا ایران از نظر اقتصادی در حالت افنجار خود قرار خواهد گرفت و فشار اقتصادی بر مردم به شدت افزایش خواهد یافت.

✍️ دیدگاه شما 🙏