سانحه دریایی در نیجر

پایگاه خبری / تحلیلی نگامدر نتیجه غرق شدن قایق در منطقه مارادی در جنوب نیجر ۱۱ نفر جان خود را از دست داده و ۴ نفر نیز مفقود شدند

در نتیجه غرق شدن قایق در منطقه مارادی در جنوب نیجر ۱۱ نفر جان خود را از دست داده و ۴ نفر نیز مفقود شدند.

براساس گزارش مطبوعات محلی، قایقی که در حال سیر در رودخانه گولبین مارادی بوده و حامل ۵۰ نفر بود، غرق شده است.

مقامات اعلام داشتند، در این حادثه ۱۱ نفر جان خود را از دست داده و ۴ نفر نیز مفقود شده اند.