ستاد انتخاباتی «قاضی‌زاده هاشمی» رسما تشکیل شد

شنیده شده است که قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ستاد انتخاباتی ریاست جمهوری خود را فعال کرده است و افرادی از جمله «سید حسین رضوی‌پور» و «سرآبادانی» را به عنوان مسئول بخشی از ستادهای انتخاباتی خود قرار داده است.

قاضی زاده «اندیشکده‌ بسامد گام دوم» را راه‌اندازی کرده است که بیشتر نقش اتاق فکر ستاد انتخابات وی را دارد.