ستاد انتخاباتی «محمد قمی» برپا شد! / روحانی جوان دهه شصتی که هوس ریاست جمهوری به سرش زده است

برخی از اطرافیان محمد قمی ریاست سازمان تبلیغات اسلامی بصورت جدی به دنبال حضور وی در عرصه انتخابات ریاست جمهوری هستند.

ستاد و نیروهای انتخاباتی سازمان تبلیغات زیر نظر «عرب» از مدیران محمد قمی فعالیت می‌کنند و بودجه خوبی نیز برای این امر تهیه شده است.

پیش‌تر شنیده شده بود که «محمد قمی» رایزنی های غیررسمی خود را با اعضای شورای نگهبان برای گرفتن تایید صلاحیت ضمنی انجام داده ولی در آن ناکام مانده بود.

گفته می‌شود محمد قمی در تصمیم های حساس ، تاثیر ویژه ای از اطرافیان خود می پذیرد و علی رغم نداشتن شرط «رجل سیاسی» و همچنین نبود «کارنامه اجرایی» او را به سمت انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰سوق می دهند.