سخنان استولتنبرگ بمناسبت ۶۸ امین سالگرد عضویت ترکیه در ناتو

پایگاه خبری / تحلیلی نگام۶۸ امین سالگرد عضویت ترکیه در پیمان دفاعی ناتو به سر می رسد

۶۸ امین سالگرد عضویت ترکیه در پیمان دفاعی ناتو به سر می رسد.

ینس استولتنبرگ دبیرکل پیمان دفاعی ناتو طی سخنانی بمناسبت سالگرد عضویت ترکیه در این پیمان، اعلام داشت، ترکیه ۶۸ سال آزگار است که با ارزشترین عضو خانواده ترانس آتلانتیک می باشد.

استولتنبرگ ضمن جلب دقت به اینکه، ترکیه یکی از اعضایی ست که بیشترین یاری را به میسیون و عملیاتهای ناتو در افغانستان، کوزوو و عراق انجام داده است، اظهار داشت، ترکیه بیش از دیگر متفقین تحت تاثیر بی ثباتی، خشونت و بلبشو در خاورمیانه و حملات تروریستی قرار گرفته است.

ینس استولتنبرگ تصریح کرد، از ترکیه در ۶۸ امین سالگرد عضویتش در ناتو بپاس یاری با ارزش و مداوم به پیمان سپاسگزاری می کنم. ترکیه به عضویت قدرتمند و با ارزش خود در ناتو ادامه خواهد داد.

ترکیه در سال ۱۹۵۲ به عضویت ناتو که با امضای قرارداد واشنگتن از سوی ۱۲ عضو بنیانگذار، در سال ۱۹۴۹ تاسیس یافته است، در آمد.

ترکیه که ۱۳ امین عضو ناتو می باشد، پروتکل اشتراک با پیمان را در ۱۷ اکتبر سال ۱۹۵۱ امضا کرده است.

عضویت رسمی نیز به اتفاق یونان در ۱۸ فوریه سال ۱۹۵۲ تحقق یافته است.

از نظر ترکیه بهمراه عضویت بنیانگذار در سازمان ملل در سال ۱۹۴۵ ، عضویت در ناتو نیز حائز اهمیت می باشد.