سخنان کیلوئی رئیسی برای مبارزه با کرونا / مبارزه علیه کرونا با جیب خالی و فساد حکومتی ممکن نیست!

ابراهیم رئیسی که خود در تمام جلسات سران سه قوه دوران روحانی حضور داشته و خوب میداند درد حکومت در ناتوانی برای قرنطینه عمومی و مبارزه قاطع با کرونا درد بی پولی بخاطر تحریم ها و فساد و بی نظامی حکومتی است،

او در یک “خالی بندی” که نتیجه آن از پیش معلوم است در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: برای تغییر این وضعیت (کشتار کرونا در ایران) نیازمند اقدام جهادی و جهشی هستیم.

کار مسولان اجرایی کشور فقط توصیه نیست و باید ضمانت اجرای مناسب هم برای تصمیمات اتخاذ شده در نظر گرفته شود. (حرف های کیلوئی!)

ضروری است که سازوکار‌های متناسب برای بسیج نیرو‌های داوطلب و نهاد‌های مردمی طراحی شود. دانشگاه‌های علوم پزشکی و استانداری‌های سراسر کشور هرچه زودتر تجارب یک سال و نیم اخیر در مقابله با کرونا، موانع پیش رو و پیشنهادات تحولی خود را به وزارت بهداشت و وزارت کشور ارسال نمایند تا در کمیته ویژه‌ای تدوین و هفته آتی در دستور کار جلسه ستاد ملی قرار گیرد.

طرح جامع تحول شامل پروتکل‌های بهداشتی، سازوکار‌های درمانی، فرآیند تامین و تولید واکسن، سازوکار واکسیناسیون عمومی، برآورد وضعیت آینده کرونا و راهکار‌های پیشگیری و نحوه مواجهه با انواع جهش یافته ویروس، سازوکار‌های حمایت از کسب و کار‌های متضرر از کرونا، نحوه حمایت شایسته از کادر درمان و افزایش مشارکت مردم و نهاد‌های مردمی در بخش‌های مختلف خواهد بود.

باید خودمان را مجهز کنیم که اگر کرونا ادامه داشت چگونه کشور را اداره کنیم، در عین حمایت از تولید داخلی واکسن، برای واردات واکسن از خارج نیز از هیچ اقدامی فروگذار نخواهیم کرد.

(یک ضرب المثل ایرانی می گوید: اول بپر، بعدا “هوپ” آن را بگو!)