سخنگوی دولت: خبررسانی دروغ با عنوان منبع آگاه به زیان منافع ملی است

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، شبکه خبری مورد اشاره به مثابه نمایندگی یک تفکر دقیقا در جهت مخالفت با سیاست‌های ملی در خصوص بودجه و مذاکرات اقدام می‌کند که عاری از صحت است. مقام مسئول و مستقیم مذاکره کننده بارها اعلام کرده که این گونه خبررسانی ها جنبه تخریبی برای مذاکرات دارد و روند شکل گرفته تحت عنوان منبع آگاه به زبان منافع ملی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه “اخیرا روندهای منبع آگاه و نقل‌های پرس‌تی‌وی بیش از گذشته روایت‌هایی متفاوت و بعضا تخریبی علیه مذاکرات وین را منتشر می‌کند. علت را در چه می دانید و واکنش شما چیست؟” گفت:

در همه کشورها و براساس یک اصل کلی و در زمانی که کشور در یک عرصه سخت برای احقاق حقوق ملی است، شایسته است همگان سربازان میدان در آن عرصه را حمایت کنند و از بیان مطالبی که اخلال ایجاد می‌کند یا موضوع مناقشه می‌شود، خودداری کنند.

در ایران با توجه به ساختارهای موجود این انتظار از ارکان حاکمیت و به ویژه صداوسیما به عنوان رسانه ملی بیش از همه مورد انتظار است.

یک جریان فکری در کشور که اعتقاد چندانی به شیوه‌های تعاملی با جهان را نداشتند همواره در این سالها با ادبیات مختلف این مخالفت را نشان می‌دهند. بنظرم تعامل با جهان به نوعی با فلسفه وجودی آنها مغایرت دارد.

متاسفانه در دوران جنگ اقتصادی و رویارویی دولت با جنایت ترامپ ما همواره شاهد جهت گیری غلط بسیاری از افراد و جریان‌ها بودیم و گاهی بین حملات آنها و تخریب‌های بیرونی نمی‌توانیم تمایزی قائل شویم.

حتی تا این اندازه پیش رفتند که زمانی نام بردن از برجام را امری مذموم می دانستند، هرچند امروز با چرخش زمان و در آستانه انتخابات چنین نگرشی ندارند.

حتی در موضع افراطی تر از عدم رای آوری ترامپ برخی دچار نگرانی شدند.

روی سخن من با این افراد نیست همه جریان‌ها، افراد و گرایش‌های سیاسی صاحب و دیدگاه خود هستند و مردم در خصوص دیدگاه های آنها قضاوت خواهند کرد.

ماجرا در اینجاست شبکه خبری مورد اشاره به مثابه نمایندگی یک تفکر دقیقا در جهت مخالفت با سیاست‌های ملی در خصوص بودجه و مذاکرات اقدام می‌کند که عاری از صحت است.

مقام مسئول و مستقیم مذاکره کننده بارها اعلام کرده که این گونه خبررسانی ها جنبه تخریبی برای مذاکرات دارد و روند شکل گرفته تحت عنوان منبع آگاه به زبان منافع ملی است.