سخنگوی شورای نگهبان : برخی کشورها اجازه برگزاری انتخابات را نمی‌دهند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_ عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفته که برخی از کشورها اجازه برگزاری انتخابات درخارج از کشور را به ما نمی دهند.


او گفته که برای برگزاری انتخابات در خارج از کشور تابع قوانین کشورها هستیم و برخی ازآن ها اجازه برگزاری انتخابات را به ما نمی دهند.

به گفته او کانادا در دوره گذشته برگزاری انتخابات اجازه نداد.


سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفته که وزارت خارجه همواره از کشورهای مختلف به خصوص کشورهایی که ایرانی های بیشتری در آن جا زندگی می کنند می خواهد تا برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با ما همراهی کنند که در برخی موارد این اتفاق نمی افتد.

قرار است سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ۲۸ خرداد برگزار شود.