سخنگوی کمیسیون اقتصادی: دولت اگر حتی هیچ هزینه عمرانی هم نکند، برای اینکه بتواند سرپا بایستد، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، سخنگوی کمیسیون اقتصادی گفت: معتقدم وظیفه تهیه بودجه با دولت است، اصلاحات جدی را هم باید به خود دولت سپرد و با تعامل باید در دولت حل شود، اما فعلا فضای مجلس در این مسیر پیش می‌رود که بودجه در داخل مجلس اصلاح شود.

مهدی طغیانی با بیان اینکه روز گذشته مجلس در مورد بودجه جلسه‌ای غیرعلنی داشت تا افکار نمایندگان پیرامون بودجه به یکدیگر نزدیک شود، اظهار داشت: بودجه امسال با مشکلات متعددی تقدیم مجلس شده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: کسری شدید عملیاتی بودجه نزدیک به ۳۲۰ هزار میلیارد تومان، نشان‌دهنده این است که دولت اگر حتی هیچ هزینه عمرانی هم نکند اما برای اینکه بتواند سرپا بایستد، برای تأمین هزینه‌های خود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کمبود دارد که یا از محل فروش نفت یا از محل انتشار اوراق جبران می‌کند.

وی تصریح کرد: این وضعیت در آینده می‌تواند بسیار برای کشور مشکل ساز باشد و حتی دولت را از نظر مالی ورشکسته کند، ایده‌های مختلفی در بحث اصلاح بودجه وجود دارد، برخی معتقد هستند بودجه را باید رد کرد تا دولت آن را اصلاح کند.

طغیانی ادامه داد: برخی معتقدند باید در خود مجلس اصلاحات اساسی پیگیری شود، هرکدام از این دو گروه دیروز استدلال‌های خود را مطرح کردند اما فضای مجلس به سمت این می‌رود که بودجه تأیید شود و اصلاحات اساسی از جهت منابع درآمدی و هزینه‌ای اتفاق افتد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی گفت: البته من موافق این اصلاح در مجلس نبوده و نیستم و معتقدم که وظیفه تهیه بودجه با دولت است، اصلاحات جدی را هم باید به خود دولت سپرد و با تعامل باید در دولت حل شود؛ اما فعلا فضای مجلس در این مسیر پیش می‌رود که بودجه در داخل مجلس اصلاح شود.