سخنی کوتاه با حداد و پیشنهاد عادل‌ آباد

✍️یاشارسلطانی/روزنامه ‌نگار

در یک سال اخیر ساکنان روستای حضرت ابوالفضل اهواز با احکام بنیاد مستضعفان که ادعای مالکیت خانه‌هایشان را دارد، مواجه شده

و اکنون ۳۰۰ خانوار محروم روستا نگران از دست دادن خانه‌هایشان هستند.

جناب حداد عادل شب تاسوعاست،

من اگر جای شما بودم؛ نه بخاطر زمین چند صد میلیاردی که برای پس ندادنش رهبری را هزینه کردید

و فتاح را مجبور به عذرخواهی!

بلکه بخاطر (ابوالفضل عباس)

از ثروت میلیاردی‌ام!

زمین این روستای دور افتاده را از بنیاد مثلا مستضعفان می خریدم

تا ۳۰۰ خانواده آواره نشوند

و اسمش را می گذاشتم «عادل‌آباد».