سد کرخه فقط برای ۵۴ روز آب دارد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

برخی از منبع اگاه در وزارت نیرو گفته اند : سد کرخه فقط برای ۵۴ روز آب دارد

بر اساس گفته این منابع حجم زنده و قابل استفاده پشت سد کرخه در حال حاضر بر اساس پایش‌های روز جاری ۷۶۰ میلیون متر مکعب است.

بر اساس نظر این منابع ، با این حجم از برداشت تنها ۵۴ روز با صفر شدن آب سد کرخه فاصله داریم.