سردار تحصیلکرده اقتصاددانی که تایید نشد اما پدیده انتخابات ۱۴۰۰ شد

شنیده ها

از سعید محمد بعنوان یک پدیده در انتخابات ۱۴۰۰ نام میبردند .

پدیده ای که از بدو ورودش به سیاست ، آماج حملات و تخریبهای سازمان یافته قرار گرفت.

اگر تا چند ماه گذشته سعید محمد را ، ما بعنوان یک نخبه در حوزه اقتصاد و صنعت و نفت و انرژی میشناختیم اما حالا نبوغ او در حوزه تولید سرمایه اجتماعی است که تحسین همگان را برانگیخته است .

هرچند سعید محمد نتوانست از فیلتر شورای نگهبان بگذرد اما او توانست در دوره ای که تمام دستگاه های تبلیغاتی چه از طرف فرماندهان سپاه و چه از سوی اصولگرایان بر علیه او هجمه کردند ، توانست برای کشور ، تولید سرمایه اجتماعی در همه لایه های مختلف جامعه بکند .

هنر سعید محمد این بود که توانست در همه لایه های مختلف جامعه اعم از انقلابی و غیرانقلابی ،مذهبی و غیرمذهبی ، با حجاب و بی حجاب و حتی افراد ضد نظام خارج از کشور نفوذ کند و مردم را نسبت به آینده کشور و کارآمدبودن توانمندی های جوانان نخبه کشور امیدوار کند.

سعید محمد یک نخبه بود که همه به پدیده بودن او پی بردند و بر آن اقرار کردند ، تنها مشکل سعید محمد این بود که نتوانست در لایه های سخت ساختار سیاسی حاکمیت کشور نفوذ کند.

او هم چنین با مافیای فاسد سپاه و بخش امنیتی و سرکوبگر آن نیز سنخیت و رابطه ای نداشت ، و همین امر باعث شد تا نماینده ولی فقیه در سپاه برای قطعی شدن رد صلاحیت او در جلسات شورای نگهبان هم حضور یابد.