سردار سعید محمد ، رئیس جمهور سپاهی کت و شلوار پوش

مهرداد شاکری

سردار سعید محمد با استعفا از فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا به گمانه زنی ها پیرامون حضورش در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ صحه گذاشت
اقدامات قرارگاه خاتم الانبیاء طی ماه های گذشته و در مناطق محروم با دستور سعید محمد
باعث گردیده تا وی شانس بسیار زیادی را برای تکیه زدن به کرسی ریاست جمهوری بدست بیاورد
در شرایطی که مردم ایران به آگاهی نسبتا خوبی از بازیهای سیاسی در کشور رسیده اند
و عدم شرکت اکثریت مردم در انتخابات تا این لحظه پیش بینی میشود
سعید محمد با رای حداقلی اصولگراها رییس جمهور بعدی ایران خواهد بود
هر چند شرکت حداکثری مردم در انتخابات هم گرهی از مشکلات آنان باز نخواهد کرد
و رییس جمهور هر شخصی که باشد در نهایت حرف آخر را رهبر ایران خواهد زد
رهبری که دلسوز مردمش نیست و قرار نیست به نفع ایران و ایرانی حرکتی انجام دهد