سردار سعید محمد و سایر کاندیداهای نظامی بهتر است ابتدا درس سیاست بیاموزند

سعید محمد یکی از کاندیداهای بالقوه نظامی در کشور است که به زعم حامیانش علاوه بر اینکه مدافع تفکر انقلابی بوده، راه علاج مشکلات کشور را نیز در تکیه بر توانمندی های داخلی و خنثی سازی تحریم ها می داند. شاید او نیز دریافته که سردادن شعارهای رنگین در این مملکت، چاره سازتر از داشتن تخصص و توانمندی است.

با اینکه حامیان او در فضای مجازی بر این باورند که تمام مشکلات نشأت گرفته از تفکر لیبرالی و عاری از اتکا به توانمندی های داخلی است. اما آنها مقصر نیستند چرا که مدام در گوش و چشم شان بر این مساله تاکید شده که اگر به جای اشخاص متخصص در رشته های گوناگون، از افراد متعهد به اسلام و انقلاب استفاده می شد، مشکلات امروز را نداشتیم.

در توصیف نگاه این طیف می توان به موضوع واکسن ساخت ایران اشاره کرد. همین چند ماه پیش، وزیر بهداشت وعده ساخت واکسن قدرتمند ایرانی و حتی صادرات آن را به ملت ایران داد. اما امروز با گذشت قریب به ۶ ماه نه تنها این وعده محقق نشده که کشور گرفتار موج عظیمی از ویروس مرگبار کرونا شده است. موجی که آمارهای ابتلا و مرگ و میر را با رکورد جدیدی مواجه کرده است. و حالا دیگر به دلیل تاخیر در سفارش واکسن از غرب و شرق، امکان وارداتش وجود ندارد.

مدافعان توانمندسازی داخلی هیچ مسئولیتی را در این خصوص متوجه خود نمی دانند. بنابراین اگر مقصود آقایان از نگاه به توانمندی های داخلی، فرصت سوزی های پی در پی نظیر اقدامشان در خصوص تهیه واکسن باشد، که تکلیف روشن است. اما اگر برنامه ای دارند چرا آن را منتشر نمی کنند تا لیبرال های خبیث از خدا بی خبر خجل و شرمنده شوند؟

سعید محمد و سایر کاندیداهای اصولگرا اگر می دانند که شعار توجه به ظرفیت های درون بدون نگاه به فرصت ها و امکانات برون میسر نیست و به این مساله معترف نمی شوند، در زمره خائنین به منافع ملی هستند و اگر اعتقادی به استفاده از تمامی ظرفیت ها اعم از داخلی و خارجی برای رهایی از مشکلات ندارند، شایسته در دست گرفتن زمام امور در کشور نخواهند بود.

از سوی دیگر، اگر فکر می کنند مملکت یک حسینیه است که می توان با کمک بچه هیئتی ها کارها را رتق و فتق نمود و از حاضرین پذیرایی کرد که واویلا به حال کشوری که این گونه افراد با چنین بینش و منشی آماده خدمت در آن شده اند! آقایان بهتر است به مردم بازگردند همچنان که امام خمینی نیز توانست اعتماد و امید را به مردم بازگرداند.

صغیر فرض کردن ملتی با این عظمت و استفاده از استصواب حداکثری در شورای نگهبان همان اندازه دردناک است که به تخصص و توانمندی های جوانان این سرزمین بی اعتنایی می شود. بهتر است به جای القاء دوقطبی خدمت و خیانت در کشور به این موضوع توجه شود که عرصه سیاست نیز متخصص خود را می طلبد و لزوم داشتن آرزوهای خوب و سردادن شعارهای رنگارنگ منجر به حل مشکلات موجود نخواهد شد.

سردار سعید محمد و سایر کاندیداهای نظامی بهتر است ابتدائا درس سیاست بیاموزند و اگر می خواهند در قامت یک سیاستمدار ظاهر شوند باید وارد احزاب شده و سال ها فعالیت سیاسی کنند تا به این نتیجه مهم برسند که کشور نه با شعار خوب که با سیاست درست و تعامل سازنده با دنیا اداره خواهد شد./صبح ما