سرقت سریالی‌ تجهیزات شهری در تهران

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

این روزها سرقت تجهیزات در شهر تهران افزایش یافته و مدیریت شهری با تعامل شهروندان سعی در کاهش آن دارد

سرقت لوله‌ها، پیچ و مهره، گاردریل بزرگراه‌ها، دیوارهای صوتی، دریچه‌های فاضلاب، مخازن زباله، چراغ‌های راهنمایی و رانندگی و حتی شمشاد باغچه‌ها که همه از اموال شهر به‌حساب می‌آیند، همچنان ادامه دارد.

روزانه دست‌کم ۵۰۰تجهیز شهری سرقت می‌شود که از بین آنها تجهیزات ترافیکی قیمت‌های بسیار گرانی دارند و خسارت‌های چند میلیاردی در‌ ماه روی دست شهرداری تهران می‌گذارند.

آمار نشان می‌دهد که بیشترین سرقت‌ها هم در بزرگراه‌های مناطق جنوبی شهر یا اطراف آنها به‌خصوص بزرگراه آزادگان رخ می‌دهد و روندی سریالی به‌خود گرفته است.

آمارهای سامانه۱۳۷ حکایت از آن دارد که سرقت در نیمه‌دوم سال نسبت به نیمه اول‌سال کمتر می‌شود.