سرقت علمی زورکی

 

سهراب سهیلی 

نماینده سراوان که فحاشی و بد زبانی اش توسط تلگرام فاش شد،

متهم به سرقت علمی شد.

نویسنده مقاله فردی آلمانی است که پیگیر شکایت از این نماینده

به علت سرقت علمی یا انتحال شده است.

اما نماینده درمانده سراوان که نمی داند چه کند،

به جای عذر خواهی گفته است که آن دانشجو

نام او را بدون اطلاع وی در مقاله درج کرده است.

این دیگر چه توجیه کودکانه ای است؟

مگر می شود اسم این نماینده بدون اطلاع او در مقاله دزدیده شده آورده شود؟

آیا آن دانشجو  برای تخریب درازهی این کار را کرده است؟

اگر این امر برای تخریب باشد،‌که نباید اسم خود دانشجو در مقاله آورده میشد!

بنابراین پر واضح است که نماینده سراوان از سرقت علمی کاملا مطلع بوده است

آقای درازهی اکنون که عمل کاملا غیر اخلاقی بر ملا شده

نمی داند چه کند و بهترین راه فرار را بی اطلاعی از موضوع دیده است.

مثل دزدی که دزدی می کند اما پس از دستگیری، از واقعه اظهار بی اطلاعی می کند.

نگام ، ناگفته های ایران ما